Klankbeleving voor koren

 

De koorgroep werkt met An Meeusen rond creatief musiceren met de stem. Los van een partituur creëren we ons eigen muziekstuk. In improvisatiemomenten bekijken we hoe bestaande muziek ons kan inspireren in ons eigen klankenbad. Via eenvoudige oefeningen leren we bewuster omgaan met ons creatief musiceren en onze klank.

Deze workshop bevordert het organisch samen zingen in het koor, maar kan ook aangevraagd worden ter voorbereiding van een concert. Koren kunnen dan een programma met Pantarhei uitvoeren of een eigen programma brengen.

Op de dag van het concert kan de groep zijn publiek laten kennismaken met klankbeleving via een workshop met An Meeusen. Deze workshop bereidt het publiek voor om te participeren tijdens de open improvisatiemomenten van het concert. De koorgroep kan zo op een laagdrempelige manier enthousiasmeren om toe te treden tot hun koorgroep.

De workshop wordt geleid door An Meeusen (zangeres en dirigente) geassisteerd door haar kamerkoor Pantarhei. An heeft ervaring met klassieke zangmethodes en koordirectie alsook met de ervaringsgerichte manier (klankgeoriënteerd), stembevrijding, lichaamswerk enz. Steeds meer verenigt zij deze twee wegen.

Deze workshop richt zich tot alle koorgroepen die graag hun samenzingen en klankbeleving verdiepen of op zoek zijn naar een fijne manier om nieuwe leden te werven.

Praktisch
Docent: An Meeusen
Duur : 1 tot 3u (af te spreken in overleg)
Prijs is afhankelijk van formule, duur, aantal assisterende zangers.

Advertenties