Festina Lente 21/05

Kamerkoor Pantarhei onder leiding van An Meeusen brengt samen met Inez Carsauw een belevingsconcert en -workshop Festina Lente. Festina Lente betekent “doe langzaam voort” en dat is ook waartoe het concert wil aansporen, namelijk tot “patience without excitement. In deze drukke maatschappij van haast en stress is het goed om even stil te staan.

Waarom een concert/workshop organiseren om mensen uit te nodigen tot onthaasting? Muziek, klank, resonantie zijn uitermate geschikt om tot ontspanning te komen. We ervaren allemaal wel eens hoe zingen kan bijdragen tot het groepsgevoel, ons vrolijk maakt, ons doet meevoelen, etc. Ook wetenschappelijk zijn er onderzoeken die deze ervaringen verklaren.

Daar willen wij met Festina Lente bewust bij stilstaan. We nodigen het publiek uit om deze fijne eigenschappen van muziek te laten doorwerken tijdens een concert en/of workshop.

 

Concert

An spreekt over een lichamelijke beleving als muziek haar diep raakt. Deze muziekbeleving deelt zij graag. Wij bieden een concert aan waarin het lichaam in de klankbeleving centraal staat.

Het concert brengt niet alleen bestaande koormuziek, maar ook improvisaties door het koor, Inez Carsauw en An Meeusen en ook het publiek. Over de muziekstukken die op het programma staan, kunnen we al een tipje van de sluier lichten. Het programma zal erg gevarieerd zijn; van zachte zeemzoete nummers tot muziek die swingt of rockt.

Workshop

De mensen die de workshop vooraf volgen, zullen tijdens het concert uitgenodigd worden deel te nemen op bepaalde improvisatiemomenten.

Tijdens de workshop wordt gewerkt aan in het lichaam komen, het hoofd op “hold” zetten, geboorte geven aan de eigen stem en aan het aanwakkeren van de creativiteit via stemgebruik. De deelnemers kunnen zo proeven van wat klankbeleving nog meer kan zijn dan gewoon een lied zingen of beluisteren. Ze kunnen zelf ook beter invoelen wat het is om op het moment zelf iets te laten ontstaan en hun creativiteit te laten samenstromen met de mensen rondom hen. Zij creëren samen pure emotie, een heerlijk klankenbad.

An Meeusen leidt de workshop. Kamerkoor Pantarhei assisteert de workshop.

Deelnemers moeten hiervoor niet goed kunnen zingen. Velen van ons hebben ooit kritiek of oordelen over hun stem of hun zingen gekregen. Al deze (voor)oordelen laten we achter ons tijdens deze workshop! Elke stem is het waard te resoneren en gehoord te worden. Hoe broos of schor ook… Elke stem, elke klank, elke resonantie is van harte welkom in de samenklank die we gaan creëren.

Inez Carsauw & An Meeusen

Inez Carsauw & An Meeusen ontmoetten elkaar voor het eerst op het conservatorium te Antwerpen. Een paar jaar geleden bracht de gemeenschappelijke interesse voor boventoonzang de dames terug samen. In 2015 werd duidelijk dat er een samenwerking zou komen; An en Inez merken dat ze niet enkel op dezelfde golflengte zitten op muzikaal vlak, maar ook op spiritueel vlak.

Wanneer ze samenkwamen om te oefenen in improvisatiezang, merkten zij op dat de lichamelijke ervaring voor hen essentieel is in klankbeleving. Hierin zit voor hen een diepere betekenis en waarde van muziek.

Advertenties